Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych mgr inż. Andrzej Bona wraz z wicedyrektorem mgr inż. Łukaszem Kromerem, wychowawczynią klasy pierwszej w zawodzie technik elektryk mgr Darią Sandomierską - Muzioł oraz mgr Ryszardem Czerwińskim- koordynatorem realizacji zapisów umowy pomiędzy szkołą a ENERGA-OPERATOR SA, uczestniczyli 27 września 2013r. w spotkaniu w Centrali spółki w Gdańsku.

 

Obecnie ENERGA-OPERATOR SA realizuje umowy współpracy z czterema szkołami. Obok Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim umowy podpisały także szkoły: Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie i Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu.

 

 

Organizatorzy spotkania z Biura Rozwoju Personelu przedstawili historię spółki, jej specyfikę, a także propozycje działań w ramach współpracy pomiędzy szkołą a ENERGA-OPERATOR SA Uczniowie klasy o specjalności technik-elektryk Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim zostali objęci patronatem ENERGA-OPERATOR SA, co umożliwia uczniom o najwyższych wynikach w nauce uzyskanie stypendiów, otwiera też możliwości odbycia ciekawych praktyk w ENERGA-OPERATOR SA oraz udziału w szkoleniach i spotkaniach ze specjalistami sektora energetycznego. W ramach współpracy ZSZ stworzy pracownię elektryczną zaprojektowaną przez nauczyciela naszej szkoły inż. Zbigniewa Borowskiego. Projekt ten został przyjęty z dużym zainteresowaniem ze strony Centrali ENERGA-OPERATOR SA i wskazany jako wzór do naśladowania przez inne szkoły.Na zakończenie delegacje szkół zostały zaproszone do Centralnej Dyspozycji Mocy.

 

Po raz kolejny potwierdza się, że współpraca z firmą ENERGA-OPERATOR SA to dla naszej szkoły duża szansa na nowoczesność kształcenia i uzyskania bardzo dobrych wyników edukacyjnych.