W dniu 7 października 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników banku Pekao. Prowadzący przybliżyli uczniom tematykę bankowości, między innymi: zasady działania banku centralnego, funkcje banków komercyjnych, rodzaje kredytów, zostały omówione produkty bankowe. Uczniowie mieli szansę zadawania pytań dotyczących działalności banku bezpośrednio u osób tam pracujących, co wpływało na podwyższenie atrakcyjności lekcji. W zajęciach tych brały udział klasy zasadnicze – 2 sa i 2 ke oraz klasy technikum – 4 B, 3 GD, 4 GM.

Współorganizatorami zajęć byli nauczyciele: Henryk Okrój oraz Kamila Knut.