Aktualności

   Nauka w Branżowej Szkole II stopnia w formie zaocznej  trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej począwszy od roku 2012/2013; nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

    

Zawód w Branżowej Szkole II stopnia

Kwalifikacja

Zawód w Branżowej Szkole I stopnia

Technik elektryk 311303

ELE.05.Ekspoatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

      Elektryk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

      Kucharz

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podania znajdziecie na stronie www.zszstarogard.pl. Do podań należy załączyć :

 

·        świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej,

 

·        zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia(dyplom),

 

·        trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

 

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ: 12.08.2020r.