Aktualności

Od dnia 19.10. Zespół Szkół Zawodowych przechodzi na nauczanie zdalne.
-Nauczanie zdalne odbywa się wg dotychczasowego planu lekcji w technikum i szkole branżowej. Zapisy dokonywane są w czasie rzeczywistym, w chwili rozpoczęcia lekcji.

-Nauczanie zdalne odbywa się w formie zapisu w zadaniach domowych. Przynajmniej co druga lekcja w technikum jest realizowana przez Teams. W szkole branżowej wg uznania i możliwości. Nauczyciel informuje wcześniej w zadaniach domowych o spotkaniu on-line.

-Uczniowie szkoły branżowej w dni zajęć lekcyjnych pracują zdalnie z domu, a w dni zajęć praktycznych udają się do zakładów pracy.
-Klasa 3 GM – kontynuuje praktyki zawodowe u pracodawców (pozostało 2 tygodnie).
-Klasa 3 EB (technik budownictwa) – w poniedziałek chodzą do zakładów pracy na zajęcia praktyczne.
-Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się do dziennika Vulcan, zostawienia kontaktów telefonicznych, poczty e mail dla nauczycieli wychowawców.

-Uczniowie klas wielozawodowych dalej realizują kursy zawodowe w Tczewie (proszę obserwować wiadomości w dzienniku elektronicznym i pocztę elektroniczną)
-Proszę obserwować stronę szkoły i fb szkoły oraz wiadomości i komunikaty w dzienniku elektronicznym na bieżąco.

-Prosimy o stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami poprzez Vulcan.