Nowoczesną pracownię techniczną dla elektryków otwarto 12 lutego 2014r. w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Starogardzie Gdańskim. Pracownia powstała dzięki współpracy szkoły z firmą Energa - Operator SA, która objęła patronat nad nowoutworzoną klasą technik elektryk, sfinansowała część wyposażenia dydaktycznego oraz ufundowała stypendia dla najlepszych uczniów. Jest to kolejny krok w realizacji programu „Energia do nauki”, który zakłada współpracę firmy Energa – Operator s.a. z wybranymi szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, zlokalizowanymi na terenie działalności spółki.

Duży wkład wniosło Starostwo Powiatowe w Starogardzie poprzez sfinansowanie adaptacji pomieszczenia  i  wspieranie inicjatywy szkoły. Wyposażenie pracowni w meble to efekt współpracy z Fabryką Mebli Okrętowych „Famos”. Pracownia została wykonana wg projektu św. pamięci Kazimierza Borowskiego i jego syna Kornela. 

 

           W Zespole Szkół Zawodowych im. Mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Starogardzie Gdańskim, uruchomiono w tym roku szkolnym klasę technikum w zawodzie elektryk.

         Aby młodzi adepci tego wymagającego zawodu byli dobrze przygotowani do pracy, szkoła we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim oraz firmą ENERGA - Operator SA zaadaptowała i wyposażyła nowoczesną pracownię techniczną, w której kształci się młodzież w zawodach elektrycznych. Szczególnie cennymi nabytkami są: stół laboratoryjny 2000VA, stanowisko do badania maszyn elektrycznych, urządzenia multimedialne i liczne przyrządy pomiarowe. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie przyszłych elektryków do pracy z nowoczesnymi urządzeniami i technologiami.

          Oprócz przekazania szkole 50 tys. złotych na wyposażenie pracowni, ENERGA-Operator SA ufundowała stypendia 3 najlepszym uczniom klasy patronackiej, a także zapewni uczniom możliwość odbycia praktyk, merytoryczne wykłady, prowadzone przez ekspertów spółki, pokazy terenowe bezpiecznej pracy na wysokości czy też wycieczki na poligon energetyczny.

          We wrześniu 2012 roku za zgodą Starostwa Powiatowego podjęliśmy starania o utworzenie nowego kierunku kształcenia  - technik elektryk, co było odpowiedzią na potrzeby rynku pracy  - mówi Andrzej Bona, dyrektor szkoły. - Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z dystrybutorem  energii   w naszym regionie firmą ENERGA - OPERATOR S.A. Zostaliśmy objęci przez firmę programem „Energia do nauki”. Nie ukrywam, że dla naszej szkoły jest to duża szansa na nowoczesne kształcenie młodzieży w zawodach elektrycznych. Pracownia, która została wyposażona przez Energę - Operator S.A. jest pracownią na miarę XXI wieku.

          Dzień 12 lutego 2014 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim – podkreśli dyrektor Andrzej Bona, gdyż jesteśmy uczestnikami ważnego wydarzenia zarówno dla naszej szkoły jak uczniów tutejszej placówki. Otwierana dzisiaj pracownia elektryczna jest pierwszą tak dużą inwestycją w naszej szkole.

    Realizowany przez nas od 2012 r. program  „Energia do nauki” zakłada budowanie pozytywnego wizerunku spółki wśród uczniów i studentów szkół technicznych, będących potencjalnymi pracownikami i współpracownikami naszej firmy  - mówi Dorota Jurasz-Kożuchowska Dyrektor Pionu Zasobów Organizacyjnych w Energa -Operator. – Aktualnie współpracujemy z dwiema uczelniami wyższymi – w Gdańsku i Koszalinie oraz sześcioma szkołami średnimi na obszarze naszego działania. Wspieramy 33 stypendystów z wszystkich szkół patronackich.

      Nauka zawodu w XXI wieku bez współpracy z firmami jest kształceniem mało efektywnym – mówi Marek Gabriel Naczelnik Wydziału Starostwa Powiatu Starogardzkiego, dlatego w imieniu Zarządu Powiatu dziękuję Firmie Energa Operator za wsparcie działań szkoły. Kwota 47 tysięcy złotych, którą przeznaczyliśmy na adaptację pomieszczenia na pracownie także w sposób znaczący przyczyniła się do realizacji projektu – stwierdził marek Gabriel i wierzę, że w sposób znaczący podniesie jakość kształcenia uczniów w zawodach elektrycznych.

 

 

 

 

Uroczystego otwarcia pracowni – poprzez przecięcie wstęgi – dokonali: Dyrektor Szkoły Andrzej Bona, Dyrektor Energa Operator Dorota Jurasz-Kożuchowska i Naczelnik Wydziału Marek Gabriel. Wyposażenie, sprzęt jak i całe pomieszczenie zrobiło ogromne, pozytywne wrażenie na zaproszonych gościach, którzy zwiedzili pracownię.

 

  

      Po zwiedzeniu pracowni i szkoły oraz po wręczeniu stypendiów ufundowanych dla uczniów przez Energę Operator dla gości przygotowana została, krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów pierwszej klasy Technikum Elektrycznego pod kierunkiem wychowawczyni Darii Sandomierskiej -  Muzioł. W sposób wesoły została zaprezentowane scenki, których tematyka odnosiła się do tematu powstania prądu. Goście uroczystości występ naszych uczniów nagrodzili gromkimi brawami.

Na zakończenie dyrektor  Andrzej Bona wręczył podziękowania i pamiątkowe medale z podobizną patrona szkoły. Podziękowania otrzymali: Energa - Operator S.A., Starostwo Powiatowe, Fabryka Mebli Okrętowych „Famos”, Kornel Borowski, Marek Jachimek.

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY.

           

Ryszard Czerwiński