W roku szkolnym 2013/2014 raz w miesiącu pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych spotykają się z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej gdzie omawiane są bieżące sprawy wychowawcze wynikające z pracy pedagogów w swoich szkołach. W tym roku szkolnym spotkania odbywają się na terenie szkół. Pozwala to na bliższą integrację zespołu pedagogów oraz poznanie bazy szkoły, w której pracuje dany pedagog. 07 marca 2014r. takie spotkanie odbyło się na terenie naszej szkoły. Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji projektu warsztatów „Młodzi – Zdrowi – Odpowiedzialni”. Po omówieniu przez Panią Dyrektor Bernadetę Grunwald bieżących spraw gospodarze oprowadzili gości po szkole.