21 marca już tradycyjnie jest Dniem Otwartym w Zespole Szkół Zawodowych i tradycyjnie cieszy się on dużym zainteresowaniem gimnazjalistów.

W tym roku odwiedziło nas 410 uczniów z trzech gimnazjów ze Starogardu (PG2, PG3, PG4) i 14 gimnazjów z terenu powiatu starogardzkiego (w Bobowie,  Bytonii, Jabłowie, Kaliskach, Kleszczewie, Kokoszkowach, Lubichowie, Pinczynie, Pogódkach, Rywałdzie, Skórczu, Suminie, Zblewie, Żabnie).

Nasi goście mieli możliwość obejrzenia prezentacji na temat naszej szkoły i jej oferty edukacyjnej oraz zwiedzenia sal lekcyjnych i pracowni zawodowych. Na wszystkie pytania gimnazjalistów dotyczące typów szkół, nauczanych zawodów, praktyk zawodowych, zasad rekrutacji czy bazy dydaktycznej szkoły chętnie odpowiadali nauczyciele i uczniowie ZSZ.

Liczymy, że wielu z odwiedzających będziemy mogli powitać znów we wrześniu.

Nad sprawną organizacją Dnia Otwartego czuwał pedagog szkolny p. Ryszard Czerwiński wspierany przez uczniów z klas 1EB i 2 BM oraz p. Justynę Mateńko, p. Iwonę Pawłowska i p. Marka Ossowskiego. Na szczególne uznanie zasługują Joasia Witek z 3BM i Martyna Paszek z kl. 3GD, które witały naszych gości i organizowały ich pobyt w szkole.