Aktualności

    Uczniowie klasy 1 GM i 3 GM podczas zajęć w Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu wykonali specjalistyczny wózek, przeznaczony do przemieszczania pomocy naukowej : turbosprężarki. W trakcie zajęć uczniowie wykonali projekt, a następnie zabrali się do praktycznej realizacji całej konstrukcji.

Ich praca polegały na cięciu , spawaniu, szlifowaniu, malowaniu i montażu wózka.
Nad całością prac sprawował nadzór Pan Grzegorz Śliwiński.

Nauczycielki przedmiotów gastronomicznych mają zaszczyt ogłosić konkurs on-line na

“Najpiękniejsze pierniczki”

TERMIN: Konkurs będzie się odbywał w dniach od 14 do 18 grudnia 2020 roku i w tym tygodniu należy przesłać 5 ZDJĘĆ wykonanych pierników do komisji konkursowej.

KOMISJA KONKURSOWA to panie: Teresa Piechowska, Anita Wałdoch, Monika Miszczyszyn, Kamila Knut oraz Monika Piotrowska

Proszę o ZGŁASZANIE się osób chętnych do pań z gastronomii lub do wychowawców i na wskazane przez nich miejsce będą przesyłać uczestnicy zdjęcia swoich prac

WYNIKI konkursu ogłoszone będą na facebooku szkoły

Na zwycięzców czekają atrakcyjne NAGRODY

   Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start.

"Dobry start" to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie.

Czytaj więcej: UWAGA! Świadczenie "Dobry Start"

Nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji ogólnopolskiej akcji "Pozytywna Uwaga".

Inicjatorzy akcji uważają, że listopad to jeden z trudniejszych miesięcy w roku – wiele osób skarży się na zmęczenie, przesilenie, demotywację i obniżony nastrój. "Pozytywna uwaga" na wpłynąć na zmianę samopoczucia uczniów, podniesienie poczucia własnej wartości, motywowanie do pracy.

Więcej informacji tutaj: https://pozytywnauwaga.pl/.

                                                                            psycholog Marzena Sinicka

Od dnia 19.10. Zespół Szkół Zawodowych przechodzi na nauczanie zdalne.
-Nauczanie zdalne odbywa się wg dotychczasowego planu lekcji w technikum i szkole branżowej. Zapisy dokonywane są w czasie rzeczywistym, w chwili rozpoczęcia lekcji.

-Nauczanie zdalne odbywa się w formie zapisu w zadaniach domowych. Przynajmniej co druga lekcja w technikum jest realizowana przez Teams. W szkole branżowej wg uznania i możliwości. Nauczyciel informuje wcześniej w zadaniach domowych o spotkaniu on-line.

-Uczniowie szkoły branżowej w dni zajęć lekcyjnych pracują zdalnie z domu, a w dni zajęć praktycznych udają się do zakładów pracy.
-Klasa 3 GM – kontynuuje praktyki zawodowe u pracodawców (pozostało 2 tygodnie).
-Klasa 3 EB (technik budownictwa) – w poniedziałek chodzą do zakładów pracy na zajęcia praktyczne.
-Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się do dziennika Vulcan, zostawienia kontaktów telefonicznych, poczty e mail dla nauczycieli wychowawców.

-Uczniowie klas wielozawodowych dalej realizują kursy zawodowe w Tczewie (proszę obserwować wiadomości w dzienniku elektronicznym i pocztę elektroniczną)
-Proszę obserwować stronę szkoły i fb szkoły oraz wiadomości i komunikaty w dzienniku elektronicznym na bieżąco.

-Prosimy o stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami poprzez Vulcan.