- bilans jednostki budżetowej

  - informacja dodatkowa

  - rachunek zysków i strat jednostki

  - zestawienie zmian