Pracownicy szkoły

Opis zawodu.

Zadaniem technika technologii drewna jest kontrolowanie i organizowanie procesu przetwórstwa drewna i materiałów drewnopochodnych oraz dbanie o jego prawidłowy przebieg i prowadzenie stosownej dokumentacji tego procesu.

Do podstawowych obowiązków technika technologii drewna należy miedzy innymi:

 • opracowywanie harmonogramu pracy,
 • organizacja stanowisk pracy,
 • kontrola pracy podwładnych,
 • opracowywanie instrukcji technologicznych,
 • opracowywanie rysunków technicznych,

 • kontrola przestrzegania przepisów bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska w zakładzie,
 • przeprowadzanie analiz laboratoryjnych,
 • ocena jakości stosowanych materiałów,
 • umiejętność rozpoznawania różnych gatunków drewna i materiałów drzewnych,
 • dobór właściwych technik oraz narzędzi, klejów itp. do gatunku drewna,
 • dobór właściwych metod konserwacji materiałów drzewnych,
 • sporządzanie kalkulacji na wykonywane wyroby,
 • określanie zapotrzebowania zakładu na materiały.

 

Idealnego kandydata cechują:

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • podzielność uwagi,
 • refleks i spostrzegawczość,
 • odporność emocjonalna, zrównoważenie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

 

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • organizacji i nadzoru procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego,
 • oceniania jakości stosowanych materiałów oraz wytwarzanych wyrobów,
 • sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej,
 • nadzorowania i obsługi obrabiarek i urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych,

 

Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w:

 • wycieczkach dydaktycznych (m.in. na targi branżowe, do zakładów przemysłowych oraz firm usługowych z branży drzewnej),
 • prelekcjach prowadzonych przez przedstawicieli firm z branży drzewnej,
 • konkursach organizowanych na szczeblu szkolnym oraz ogólnopolskim.

 

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie  w:

 • zakładach przemysłu meblarskiego,
 • zakładach przemysłu tartacznego,
 • zakładach zajmujących się renowacją mebli,
 • zakładach stolarki budowlanej,
 • fabrykach produkcji tworzyw drzewnych,
 • zakładach produkcji galanterii drzewnej,
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna,
 • instytucjach badawczych i laboratoriach branżowych,
 • samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Po zdaniu matury absolwent może kontynuować kształcenie na wyższych studiach.