Pracownicy szkoły

PROJEKT
„Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 
w Powiecie Starogardzkim”
 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. W ramach projektu odbędą się:
staże lub praktyki zawodowe organizowane u pracodawców/przedsiębiorców
doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe)
kursy/szkolenia:
Kurs prawa jazdy kat. B
Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC do metalu
Kurs dla wózków jezdniowych (widłowych) z bezpieczną wymianą butli


                                                                                     
Formularz zgłoszeniowy można złożyć u Asystenta Szkolnego projektu (p. Łukasz Kromer) lub w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17. 
Kompletnie wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15:00.

 


Do pobrania:
Plakat ZSZ
Regulamin
Formularz
Deklaracja
Oświadczenie 1
Oświadczenie 2