elektryk

Opis zawodu:

 

 • montuje instalacje, podzespoły i urządzenia elektryczne

 • diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz

 • wykonuje naprawy

 • dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn

 • organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego, kolejowego itp

 • stosuje ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć

 • dobiera i instaluje środki ochrony przeciw porażeniowej.

Przykładowe miejsca pracy:

 • zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne

 • zakłady przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego

 • zakłady gospodarki komunalnej

 • zakłady naprawcze i produkcyjne

 • biura projektowe

 • placówki zajmujące się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

   

KSZTAŁCIMY Z PASJĄ DLA TWOJEJ KARIERY

 • Elektryfikacje opanowały cały świat. Odkrycie źródeł napięć zaowocowała ułatwieniem i usprawnieniem życia człowieka.

 • Nie ma dziedziny jego działalności gdzie nie wykorzystuje się prądu do wykonywania za nas pracy czy choćby dla samej rozrywki.

 • Kto potrafi doprowadzić napięcie do punktu odbioru, przyłączyć, zainstalować i zaprogramować urządzenie do pracy. Naprawić je i zmodernizować. Elektryk!

 • Świat się rozwija a nie cofa a wraz z nim rozwija się technologia zasilania i eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Elektrycy są i będą potrzebni!

 • W budownictwie, górnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Dobry elektryk to praktyk, który nie tylko wie i zna ale także potrafi wykonać.

 • Przygotujemy Cię zarówno do egzaminów jak i do pracy w przyszłym zawodzie.

Charakterystyka zawodu

Elektrotechnika zajmuje się najogólniej rzecz biorąc zasilaniem energią elektryczną i przetwarzaniem energii elektrycznej w inne formy energii. Mamy tu do czynienia z takimi urządzeniami jak: prądnice (generatory), silniki, linie kablowe i napowietrzne, instalacje elektryczne, transformatory, oświetlenie, grzejnictwo i wiele innych.

Elektrotechnika jest tą gałęzią nauki, która powstała stosunkowo niedawno, jednak jak żadna inna dziedzina bardzo wpłynęła na jakość życia ludzkości. Jest to jednocześnie bardzo rozległa gałąź wiedzy, w skład której wchodzą m.in. elektryka, elektronika i informatyka.

Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, które okazują się być mało użyteczne. Są również takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały i umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację. Jego wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się gwałtownie i postępującej myśli technicznej.

Współczesna elektrotechnika wykorzystuje w praktyce życia codziennego podstawową wiedzę z zakresu elektryki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową. Wystarczy wspomnieć tu o elektrowniach wiatrowych, maszynach elektrycznych i układach wykonawczych automatyki, systemach, sieciach i automatyce elektroenergetycznej, technice świetlnej, układach elektrycznych w

pojazdach samochodowych czy nowoczesnych urządzeniach elektrycznych skorelowanych we współpracy z różnym oprogramowaniem elektronicznym.

Technik elektryk to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Może być nie tylko technikiem, ale również może w przyszłości zostać inżynierem, naukowcem lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Technik elektryk jest osobą przygotowaną do rozwiązywania złożonych problemów w szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Technik elektryk posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i telekomunikacji. Gruntowna wiedza techniczna pozwala mu możliwość podjęcia nauki na wyższych studiach technicznych, zatrudnienie zarówno w małych, jaki większych zakładach. Może on również założyć własną firmę

zajmującą się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem.

Jakie możliwości daje zawód technik elektryk?

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym

fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do

podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.

 

Umiejętności zawodowe

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry techników, którzy mogliby znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w przemyśle elektrotechnicznym, a także w innych gałęziach przemysłu oraz w usługach, w których wykonywanie zawodu technika wiąże się z wiedzą i uzyskaniem uprawnieniami elektryka.

Elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Aby zostać elektrykiem, musisz mieć świadomość tego, że jest to zawód stawiający sporo wymagań ze względu na powszechne stosowanie elektrotechniki we wszystkich dziedzinach życia. Wynika z tego, że elektryk musi stać się specjalistą w nieco węższej dziedzinie (nie można robić wszystkiego). Z drugiej strony, trudno wyobrazić sobie urządzenia elektryczne bez współpracy z innymi urządzeniami np. generator jest napędzany turbiną parową (specjalność mechanika). Urządzeniami elektrycznymi trzeba również sterować. Coraz częściej wykorzystuje się do tego inne dziedziny wiedzy, takie jak elektronika, automatyka czy informatyka. Dziedziny te w tym przypadku są jednakowo ważne jak sama elektryka.

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić urządzenie typowo elektryczne, które nie miałoby również zawartej w sobie części elektronicznej, a nawet nie byłoby sterowane komputerowo. Najprostszymi przykładami takiego zastosowania wziętego z życia codziennego jest elektroniczna stabilizacja prędkości przesuwu taśmy w magnetofonie lub mikroprocesorowe sterowanie pralką automatyczną.

Innym, jeżeli chodzi o wielkość i zasięg przykładem, może być rozdzielnia energetyczna, która obecnie jest już sterowana komputerowo. Mówiąc bardziej obrazowo, jest możliwe, włączenie lub wyłączenie dopływu energii elektrycznej do dowolnego obiektu np. zakładu pracy, z klawiatury odpowiedniego komputera, na terenie np. województwa lub rejonu energetycznego. Oprogramowanie takiego komputera pozwala również na szereg czynności wykonywanych automatycznie, bez udziału człowieka np. automatyczne wyłączenie wybranego obwodu elektrycznego na wskutek awarii.

Podobnych przykładów można by tu podać o wiele więcej. Widać z tego, że elektryk musi być również po części elektronikiem, automatykiem, informatykiem, mechanikiem itp.