elektryk

 

          

 

  • Nazwa zadania: „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”.
  • Umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.03.01-22-0012/16 z dnia 9 listopada 2016 r.
  • Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.
  • Całkowity koszt projektu: 4 995 802,07 zł.
  • Dofinansowanie w wysokości 4 496 221,86.
  • Projekt realizowany w latach 2016 – 2020.
  • Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Starogardzkim oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Projekt jest skierowany do 1 000 uczniów i 36 nauczycieli z: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim,  Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie z 4 branż kluczowych, tj: ICT i elektronika, środowisko, transport, logistyka i motoryzacja oraz meblarstwo. W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące formy wsparcia: staże i praktyki zawodowe, kursy i szkolenia, wyjazdy na uczelnie wyższe, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

 

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - do pobrania
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - do pobrania
  Formularz -do pobrania

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Powiat Starogardzki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do pobrania


Treść ogłoszenia - do pobrania
Formularz zgłoszeniowy - do pobrania
Mechanik pojazdów samochodowych - do pobrania
Stolarz - do pobrania
Technik mechanik - do pobrania