mechanik

Perspektywy zawodowe

Absolwenci technikum mechanicznego - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych mogą być zatrudnieni w:
•  przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania podzespołów, zespołów, liniach technologicznych produkcji pojazdów maszyn i urządzeń mechanicznych,
•  przedsiębiorstwach przy realizacji procesów wytwarzania oraz ich projektowania przy pomocy wykorzystania wspomagania komputerowego,
•  przedsiębiorstwach obsługi oraz naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych,
•  w publicznych i niepublicznych zakładach zaplecza obsługowo – naprawczego transportu samochodowego,
•  w stacjach obsługi samochodów i specjalistycznych zakładach naprawczych jako elektrotechnicy oraz diagności pojazdów samochodowych,
•  jako dealerzy, zajmujący się handlem wszelkich urządzeń technicznych i motoryzacyjnych,
•  jako menadżerowie prowadzący  przedsiębiorstwa usługowe z zakresu technicznej obsługi pojazdów i handlowe, nastawione na sprzedaż pojazdów samochodowych oraz prowadzenie napraw pogwarancyjnych,
•  mogą podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie usług mechanicznych i napraw i obsługi pojazdów lub kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:
•  ciekawość zasad działania wszelkich urządzeń technicznych
•  uzdolnienia matematyczne
•  kreatywność techniczna
•  otwartość na wiedzę interdyscyplinarną
•  koordynacja zmysłowo-ruchowa
•  sprawność manualna
•  koncentracja i podzielność uwagi
•  umiejętność pracy zespołowej

Opis zawodu:

  • organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu (maszyny i urządzenia budowlane, drogowe i melioracyjne, do obróbki metali, dźwigowo-transportowe, energetyczne, górnicze i wiertnicze, hutnicze i odlewnicze, poligraficzne, przemysłu chemicznego, drzewnego i papierniczego itp.)

  • może zajmować się także mechaniką precyzyjną, obróbką cieplną, obróbką plastyczną, obróbką skrawaniem, silnikami spalinowymi i spawalnictwem opracowuje dokumentację techniczną i ruchową produkcji maszyn i urządzeń

  • projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów

  • organizuje obsługę techniczną maszyn i urządzeń

  • przyjmuje do naprawy maszyny i urządzenia lub ich części składowe

  • planuje naprawy, zaopatrzenie w części zamienne, materiały pędne i smary

  • dobiera technologię naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia

  • przeprowadza konserwację oraz regulację maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach

  • wykonuje próby działania, wykrywa usterki w maszynach i urządzeniach oraz usuwa przyczyny wadliwej ich pracy

  • wykonuje rozliczenia kosztów naprawy maszyn, określa normy czasowe napraw.