Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2017/2018

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  -  ( 4 września 2017 roku )

Zimowa przerwa świąteczna  -  ( 23 grudnia - 31 grudnia 2017 roku )

Ferie zimowe  -  ( 29 stycznia - 11 lutego 2018 roku )

Wiosenna przerwa świąteczna  -  ( 29 marca - 3 kwietnia 2018 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (Technikum)  -  ( 27 kwietnia 2018 roku )

Egzamin maturalny  -  część pisemna  ( 04 - 23 maja 2018 roku )

Egzamin maturalny  -  część ustna   ( 09 -22 maja 2018 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych  -  ( 22 czerwca 2018 roku )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (okres letni):

    etap pisemny  -  19 czerwca 2018 roku

    etap praktyczny   -  26 czerwca lub 22 - 4 lipca 2018 roku

   

Zakończenie roku szkolnego  -  ( 22 czerwca 2018 roku )

Ferie letnie  -  ( 25 czerwca - 31 sierpnia 2018 roku )

 

Dodatkowe dni wolne w Zespole szkół Zawodowych

    02.11.2017 roku - ( czwartek )

    03.11.2017 roku - ( piątek )

    30.04.2018 roku - ( poniedziałek )

    02.05.2018 roku - ( środa )

     04.05.2018 roku - ( piątek ) - egzamin maturalny

     07.05.2018 roku - ( poniedziałek ) - egzamin maturalny

    01.06.2018 roku - ( piątek )

    19.06.2018 roku - ( wtorek ) - egzamin zawodowy

 

Wywiadówki dla rodziców

    14 września 2017 roku

    23 listopada 2017 roku

    24 stycznia 2018 roku

    22 marca 2018 roku  -  klasy IV Technikum

    24 kwietnia 2018 roku  -  pozostałe klasy