Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2018/2019

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019  -  ( 33 września 2018 roku )

Zimowa przerwa świąteczna  -  ( 23 grudnia - 31 grudnia 2018 roku )

Ferie zimowe  -  ( 11 lutego - 24 lutego 2019 roku )

Wiosenna przerwa świąteczna  -  ( 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (Technikum)  -  ( 26 kwietnia 2019 roku )

Egzamin maturalny  -   ( 06 - 25 maja 2019 roku )

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  -  ( 21 czerwca 2019 roku )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - ( 10.01.2019, 18.06.2019, 21 - 04.07.2019 )

 

Ferie letnie  -  ( 24 czerwca - 31 sierpnia 2019 roku )

 

Dodatkowe dni wolne w Zespole szkół Zawodowych

    02.11.2018 roku - ( piątek )

    21.12.2018 roku - ( piątek )

    02.05.2019 roku - ( czwartek )

     06.05.2019 roku - ( poniedziałek ) - egzamin maturalny z j. polskiego

     07.05.2019 roku - ( wtorek ) - egzamin maturalny z matematyki

    18.06.2019 roku - ( wtorek ) - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

 

Wywiadówki dla rodziców

    18 września 2018 roku

    21 listopada 2018 roku

    16 stycznia 2019 roku

    21 marca 2019 roku  -  klasy IV Technikum

    25 kwietnia 2019 roku  -  pozostałe klasy