Oferta edukacyjna

 ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ

 

TECHNIKUM NR 2
Rozpoczynamy nabór w czterech kierunkach technikum


TECHNIK BUDOWNICTWA                                                                  TECHNIK ELEKTRYK
                                          

                                                                                                             
        TECHNIK MECHANIK                                                                          

                                              
                                                                                          TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG
                                                                                                    
GASTRONOMICZNYCH

 

 

 

 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Prowadzimy nabór dla każdego zawodu ujętego w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego

 

Przykładowe zawody:
 - mechanik pojazdów samochodowych,

 - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 - fryzjer,

 - sprzedawca,
 - elektromechanik pojazdów samochodowych,
 - stolarz,
 - monter zabudowy i robót wykończeniowych,
 - kucharz,