Budowlaniec

 

Zakres obowiązków w zawodzie:

 

 • prowadzi dokumentację budowy,

 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora,

 • sporządza kosztorysy,

 • wykonuje rysunki budowlane,

 • kieruje pracą brygady,

 • dobiera najlepsze metody wykonywania prac budowlanych,

 • określa stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy,

 • wykonuje pomiary budowlane,

 • określa grunty budowlane, ich właściwości i zastosowanie,

 • samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub kontroluje realizację małych obiektów tj.: małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetonowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów.

 

Przykładowe miejsca pracy:

 • przedsiębiorstwa budowlane

 • wytwórnie prefabrykatów

 • laboratoria

 • nadzór budowlany

 • administracja budynków

 • biura projektowe.