Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2020/2021

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  -  ( 01 września 2020 roku )

Zimowa przerwa świąteczna  -  ( 23 grudnia - 31 grudnia 2020 roku )

Ferie zimowe  -  ( 01 lutego - 14 lutego 2021 roku )

Wiosenna przerwa świąteczna  -  ( 01 kwietnia - 06 kwietnia 2021 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (Technikum)  -  ( 30 kwietnia 2021 roku )

Egzamin maturalny  -   ( 04 - 28 maja 2021 roku )

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  -  ( 25 czerwca 2021 roku )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - ( według harmonogramu CKE )

 

Ferie letnie  -  ( 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 roku )

 

Dodatkowe dni wolne w Zespole szkół Zawodowych

    07.01.2021 roku - ( czwartek )

    08.01.2021 roku - ( piątek )

    04.05.2021 roku - ( wtorek ) - matura z j.polskiego

    05.05.2021 roku - ( środa ) - matura z matematyki

    28.05.2021 roku - (piątek)

    18.06.2021 - egzamin zawodowy

 

Wywiadówki dla rodziców

    10 września 2020 roku

    26 listopada 2020 roku

    28 stycznia 2021 roku

    31 marca 2021 roku  -  klasy IV Technikum

    28 kwietnia 2021 roku  -  pozostałe klasy