Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

2021/2022

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022  -  ( 01 września 2021 roku )

Zimowa przerwa świąteczna  -  ( 23 grudnia - 31 grudnia 2021 roku )

Ferie zimowe  -  ( 14 lutego - 27 lutego 2022 roku )

Wiosenna przerwa świąteczna  -  ( 14 kwietnia - 19 kwietnia 2022 roku )

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych (Technikum)  -  ( 29 kwietnia 2022 roku )

Egzamin maturalny  -   ( 04 - 28 maja 2021 roku )

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych  -  ( 25 czerwca 2021 roku )

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - ( według harmonogramu CKE )

 

Ferie letnie  -  ( 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 roku )

 

Dodatkowe dni wolne w Zespole szkół Zawodowych

    12.11.2021 roku - ( piątek )

    07.01.2022 roku - ( piątek )

    02.05.2022 roku - ( poniedziałek )

    04.05.2022 roku - ( środa ) - matura z j.polskiego

    05.05.2022 roku - ( czwartek ) - matura z matematyki

    06.05.2022 roku - ( piątek ) - matura z j. angielskiego

    17.06.2022 roku - ( piątek )

    dzień egzaminu zawodowego zgodnie z harmonogramem CKE

 

Wywiadówki dla rodziców

    9 września 2021 roku - ( czwartek )

    25 listopada 2021 roku - ( czwartek )

    27 stycznia 2022 roku - ( czwartek )

    31 marca 2022 roku  -  klasy IV Technikum - ( czwartek )

    28 kwietnia 2021 roku  -  pozostałe klasy - ( czwartek )