Pracownicy szkoły

DYREKCJA

- mgr Ireneusz Osowicki  (dyrektor szkoły)
- mgr Daria Sandomierska - Muzioł  (wicedyrektor d/s wychowawczych)
- mgr inż. Łukasz Kromer  (wicedyrektor d/s dydaktycznych)

GRONO PEDAGOGICZNE
nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin

- mgr Stanisław Wołoszyk  (nauczyciel dyplomowany, kierownik szkolenia praktycznego)
- mgr inż. Marek Ossowski  (nauczyciel dyplomowany, zastępca kierownika szkolenia praktycznego)
- mgr Sylwia Chyła  (nauczyciel dyplomowany) - matematyka
- mgr Adrian Błaszak  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- ks. Zbigniew Kulas  (nauczyciel kontraktowy) - religia

- mgr inż. Alicja Ciachorowska  (nauczyciel kontraktowy) - przedmioty zawodowe
- mgr Wojciech Czaplewski  (nauczyciel dyplomowany) - religia
- mgr Ryszard Czerwiński  (nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny)
- mgr Joanna Gierszewska-Wolska  (nauczyciel dyplomowany) - język polski

- mgr Tomasz Grabowski  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne, język polski
- mgr Małgorzata Gruca  (nauczyciel dyplomowany) - języki obce, religia
- mgr inż. Kamila Knut  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- mgr Izabela Klak  (nauczyciel mianowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Roman Kotowski  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Małgorzata Legawska  (nauczyciel dyplomowany) - język polski
- mgr Jolanta Lubośna  (nauczyciel dyplomowany) - matematyka
- mgr Monika Leszczinska  (nauczyciel dyplomowany) - geografia, biologia
- mgr Anna Marguardt  (nauczyciel dyplomowany) - język polski
- mgr Justyna Mateńko  (nauczyciel mianowany) - język rosyjski, biblioteka
- mgr Gabriela Jędrzejczyk (nauczyciel kontraktowy) - psycholog

- mgr Monika Miszczyszyn  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- mgr Radosław Myszewski  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Zbigniew Napiórkowski  (nauczyciel mianowany) - edukacja dla bezpieczeństwa
- mgr Henryk Okrój  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- mgr Ewa Pastwa  (nauczyciel dyplomowany) - matematyka, fizyka, chemia
- mgr Joanna Parulska  (nauczyciel dyplomowany) - języki obce

- mgr Mariusz Pawelec  (nauczyciel dyplomowany) - informatyka
- mgr Iwona Pawłowska  (nauczyciel dyplomowany) - historia, biblioteka
- mgr inż. Mariusz Pawłowski  (nauczyciel mianowany) - przedmioty zawodowe
- mgr inż. Robert Pączek  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- mgr Monika Piotrowska  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Wioletta Szarmańska  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Grzegorz Śliwiński  (nauczyciel dyplomowany) - praktyczna nauka zawodu
- mgr Wojciech Tebecio  (nauczyciel dyplomowany) - wychowanie fizyczne
- mgr Beata Wiązowska  (nauczyciel dyplomowany) - języki obce
- mgr Zbigniew Zaremba  (nauczyciel dyplomowany) - historia

nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin

- inż. Zbigniew Borowski (nauczyciel kontraktowy) - przedmioty zawodowe
- mgr inż. Andrzej Bona (nauczyciel dyplomowany) - informatyka

- Bogusława Leszczyńska (nauczyciel dyplomowany) - religia
- mgr Teresa Piechowska (nauczyciel mianowany) - przedmioty zawodowe gastronomiczne
- mgr Angelika Piernicka - Szadkowska (nauczyciel dyplomowany) - języki obce
- lic. Beata Weiss (bez stopnia awansu) - przedmioty zawodowe
- mgr Izabela Szamszon (nauczyciel dyplomowany) - biologia
- mgr Hanna Jędrzejczyk (nauczyciel dyplomowany) - języki obce

- mgr inż. Lidia Strzelczyk (nauczyciel dyplomowany) - biologia
- mgr Anita Wałdoch  (nauczyciel dyplomowany) - przedmioty zawodowe
- p. Kazimierz Kosicki  (bez stopnia awansu) - przedmioty zawodowe

 

Nauczyciele zatrudnieni w naszej szkole w pełnym wymiarze godzin

 

 

ADMINISTRACJA

- mgr Anna Engler  (kierownik gospodarczy)
- mgr Grażyna Mrowca  (specjalista d/s kancelaryjnych)
- mgr Anna Potulska  (główna księgowa)
- p. Regina Linda  (specjalista d/s płacowo-kadrowych)
- mgr Aleksandra Ślizewska 
(referent d/s uczniowskich)

PRACOWNICY OBSŁUGI

- p. Joanna Brzoza
- p. Iwona Domachowska
- p. Marek Kmita
- p. Mirela Mazurowska
- p. Andżelika Samoszuk
- p. Joanna Sarnacka
- p. Eugeniusz Stosik
- p. Grażyna Stosik
- p. Elżbieta Żynda
- p. Zbigniew Grzona