Erasmus

 

Zapraszam do lektury poniższego artykułu na stronie Tygodnika

/Kliklij w poniższy artukuł, aby wejść na stronę Redakcji - strona 10./

Zapraszam do wysłuchania całościowego wywiadu odnośnie realizowaniego z naszej Szkole Projektu Erasmus+ /kliknij w poniższe zdjęcie/

 

Certyfikaty ERASMUSA+ dla nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych

 

W piątek 14-go lipca, nauczycielom ZSZ zostały wręczone Certyfikaty poświadczające uczestnictwo i ukończenie kursów zawodowych.

 

W wydarzeniu brało udział czterech nauczycieli naszej Szkoły.

Panie Kamila Knut i Monika Miszczyszyn wzięły udział w kursie kulinarnym „Kuchnia śródziemnomorska i Zróżnicowana kuchnia ekologiczna”, zaś panowie Zbigniew Borowski i Marek Ossowski

w kursie „AutoCAD”.

 

Kursy realizowane były w ramach szkolenia kadry kształcenia zawodowego Projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000056480 Programu ERASMUS+.

Obydwa kursy odbyły się w terminie 03 14 lipca 2023 r.

w hiszpańskiej Walencji w ramach I edycji pięcioletniej Akredytacji do Programu.

 

A oto opinie uczestników na temat odbytej mobilności:

Pani Kamila: "Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w kursie kulinarnym. Dał mi on możliwość poznania kuchni hiszpańskiej, samodzielnego przygotowania potraw tej kuchni, przez co poznanie jest bliższe i zapadnie na długo w pamięci. Kilka dni obcowania z kuchnią hiszpańską stało się moim kulinarnych doświadczeniem, z którym będę mogła podzielić się zarówno w pracy, jak i w moim życiu prywatnym. Wskazówki do przyrządzania tradycyjnej kuchni hiszpańskiej, jakie uzyskałam pod okiem dwóch właścicielek restauracji są dla mnie bezcenne. Jestem wdzięczna za nie tylko przygodę kulinarną, również za możliwość poznania pięknego regionu Hiszpanii, jakim jest urokliwa Walencja"

 

Pan Zbigniew: "Uczestnictwo w kursie w zakresie programu komputerowego AutoCAD dało mi szersze spojrzenie na zagadnienia związane z rysunkiem technicznym jak również z zastosowaniem w fazie projektowania instalacji elektrycznych. AutoCAD jest wszechstronnym oprogramowaniem, które ma zastosowanie w różnych dziedzinach techniki jak architektura, budownictwo, obróbka materiałów itp. Jego głównym celem jest ułatwienie pracy projektantów, którzy dzięki niemu mogą szybko i efektywnie realizować swoje pomysły. W ramach realizacji programu nauczania będę się starał zainteresować uczniów poznanym programem AutoCAD-a w zastosowaniu do wykonywania schematów ideowych, montażowych oraz planów instalacji elektrycznych. Oprogramowanie to jest niezwykle popularne na rynku pracy, co sprawia, że osoby posiadające umiejętności związane z jego obsługą mają większe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy"

 

Pani Monika: "Pobyt na kursie gastronomicznym był dla mnie nie tylko wspaniałą przygodą, ale przede wszystkim niezwykle cennym doświadczeniem. Te dwa tygodnie w Walencji pozwoliły mi poznać wielu wspaniałych ludzi, nawiązać nowe kontakty, a przede wszystkim doskonalić umiejętności językowe i kuchnię hiszpańską w praktyce". 

 

Pan Marek: "Moje odczucia nie mogą różnić się od wyżej przedstawionych, trudno dodać coś więcej. Wizyta w Hiszpanii była ciekawym i owocnym doświadczeniem od strony merytorycznej Kursu i będzie wiązała się z niezapomnianymi wrażeniami z pobytu w tym hiszpańskim mieście i regionie, zrealizowanym w ramach Programu ERASMUS+".

 

Marek Ossowski 

Uczniowie, którzy zgłosilii się do II. edycji Erasmus+ i chcą wziąć udział w praktykach zagranicznych w rodku szkolnym 2023/2024 proszeni są do pobrania Załacznika nr 2 (Tabela Rekrutacyjna), wypełnienia formularza i dostarczenia go do pani Justyny (Bibliteka szkolna).

 

  

 

 

                                              Tabela rekrutacyjna do II edycji wyjazdu

                                                 na zagraniczne praktyki zawodowe

                                                      w ramach projektu ERASMUS+

 

 

Wypełnia wychowawca -  ……..................…………………………………….…………………….

                                                                  Imię i nazwisko wychowawcy

 

Uczeń/ Uczennica………………………...……………………..………………………………….

 klasa ….........................

 zawód: ………………………………………..……………………………………………………….

 

 

1. Proszę zaznaczyć w tabeli informacje o uczniu.

 

Ocena wychowawcy

(profil ucznia): skala 1 - 3 pkt.

poniżej przeciętnej

przeciętna

powyżej przeciętnej

Kultura osobista i zawodowa

     

Obowiązkowiść i odpowiedzialność

     

Komunikatywność

     

Umiejętność pracy w zespole

     

Udział w akcjach na rzecz szkoły

     

Udział w akcjach na rzecz społeczeństwa i środowiska

     

    RAZEM:

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Załącznik nr 2 - REKRUTACJA do II....

 

W szkolnej świetlicy ZSZ miało miejsce podsumowanie i zakończenie pierwszej edycji mobilności stażu 16. uczniów programu Erasmus+, który odbył w Faro (Portugalia). W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego naszą Szkołę, czyli Naczelnik Wydziału Edukacji p. Marek Gabriel, skarbnik Powiatu p. Andrzej Małkowski, członek zarządu Powiatu p. Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, rzecznik prasowy Powiatu p. Ewa Macholla-Jacewicz, Dyrekcja Szkoły: p. Ireneusz Osowicki, p. Daria Sandomierska-Muzioł, p. Łukasz Kromer, nauczyciele zaangażowani w realizację Projektu oraz młodzież uczestnicząca w stażu zagranicznym wraz z rodzicami. Bardzo dziękuję wszystkim zebranym za Państwa obecność i słowa skierowane do uczestników spotkania.

 

W imieniu uczniów głos zabrał Barek Kudzia, który podzielił się swoimi wrażeniami ze stażu oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie miesięcznych praktyk. W czasie spotkania połączono się online z p. Natalią Chojecką Gameiro z Faro (Portugalia) z organizacji goszczącej naszą młodzież, która podsumowała i podziękowała za wybranie agencji Wakeup Project. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali stosowne dokumenty i certyfikaty świadczące o odbyciu zagranicznego stażu, a przede wszystkim dyplomu Europass. Całości spotkania dopełnił wyśmienity poczęstunek przygotowany przez restaurację Bistro prowadzoną przez p. Agnieszkę Kozłowską.


Koordynator Projektu: Wojciech Piskorski

               

 

WNIOSKI Z ANALIZA DANYCH NA PODSTAWIE ANKIETY UCZNIÓW

PODSUMOWANIE WYNIKÓW

 • W ankiecie wzięli udział wszyscy uczestnicy stażu tj. 14. kobiet i 2. mężczyzn.
 • W przeważającej większości stwierdzają, że są bardzo zadowoleni z przebiegu ich staży zawodowych. oraz potwierdzili, że zakres tematyczny zajęć w ramach stażu był zgodny z planem przedstawionym w trakcie spotkań informacyjnych.
 • Zdecydowana większość ankietowanych twierdzi, że podczas praktyk nauczyła się czegoś nowego w dziedzinie swojego zawodu (szczegółowe informacje powyżej w Ankiecie). Dlatego wszyscy ankietowani są zadowoleni z zakresu tematycznego zajęć odbytych w ramach stażu.
 • Uczniowie oceniają organizację stażu pod względem czasu, miejsca, tempa pracy jako bardzo dobrą i dobrą.
 • Wszyscy komunikowali się w języku angielskim oraz polepszyli swoją komunikatywność językową.
 • Odnośnie korzystania z narzędzi internetowych oraz portali społecznościowych jednoznacznie bardzo wysoko podkreślają swój stopień kompetencji w tej mierze oraz częstotliwość posługiwania się nimi.
 • Wszyscy pokonali swoje różne lęki i obawy odnośnie stażu zagranicznego.
 • Stażyści bardzo dobrze i dobrze oceniają swoją umiejętność nawiązywania relacji zawodowych z współpracownikami oraz klientami podczas praktyk w Faro.
 • Warunki pobytu podczas projektu zostały przez nich ocenione na dobre i bardzo dobre.
 • Wszyscy są zadowoleni z wyboru miejscowości, w której odbywał się staż, czyli Faro (Portugalia).
 • Praca zarówno polskich jak i portugalskich opiekunów oceniana jest przez uczniów, jako bardzo dobra i dobra.
 • Swoje zaangażowanie w pracę i wykorzystanie czasu podczas stażu uczniowie również ocenili bardzo wysoko.
 • Uczniowie stwierdzają, że zdobyta w trakcie stażu wiedza oraz umiejętności zostanie przez nich wykorzystana w przyszłości (np. w znalezieniu lepszej pracy
 • Jednoznacznie wszystkim odpowiada taka forma praktyk i nauki.

WNIOSKI

Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do stażu zostało dobrze przeprowadzone.

Stanowiska pracy były różnorodne, dlatego uczniowie z zainteresowaniem podejmowali kolejne działania i wyzwania.

Czas wolny był właściwie i ciekawie zorganizowany.

 

 

Czytaj więcej: Podsumowanie Stażu w Portugalii

Magda, Milena i Bartek na wywiadzie w radio Głos w imieniu całej grupy odbywającej praktyki w Faro opowiadają o swoim doświadczeniu stażu w Portugalii.

Dziękujemy dyrektorowi Radia Głos w Pelplinie ks. Ireneuszowi Smaglińskiemu za umożliwienie nam podzielenia się wrażeniami z praktyk zawodowych w Faro, Portugalia.

 

 
Aby posłuchać wywiadu kliknij na poniższe zdjęcie, aby przekierować się na stronę radia Głos
 

 

 

 

Wnioski z analizy danych ankiety II. w trakcie trwania praktyk zawodowych w Faro

 

 • Wszyscy uczniowie stwierdzili, że są zadowoleni z przebiegu stażu w Faro, Portugalia. 7 osób było zdecydowanie na Tak, ale 9. zaznaczyło, że raczej Tak.
 • 6. ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych ze zdobycia nowych umiejętności zawodowych oraz poszerzenia swojej wiedzy w tym temacie. Natomiast 9. osób jest umiarkowanie zadowolonych. Wynika to z ich wyższych oczekiwań wobec zagranicznych pracodawców, którzy zlecają im proste i nieskomplikowane zadania do wykonania.
 • Odnośnie zakres tematycznego zajęć w ramach stażu zawodowych 5 osób jest zdecydowanie zadowolonych, natomiast aż 11. Osób jest umiarkowanie zadowolonych. Pomimo że zakres zadań był zgodny z planem przedstawionym w trakcie spotkania informacyjnego, to jednak zlecane uczniom zadania były nazbyt monotonne, pra wie w każdym dniu trwających praktyk.
 1. Czytaj więcej: Analiza ankiety po drugim tygodniu...



Wszystko dobre, co się dobrze kończy ... dobiega końca pierwsza z pięciu mobilności uczniów Zespołu Szkół Zawodowych, która miała miejsce w Faro, pięknym miasteczku południowo-zachodniej Portugalii. Ostatnim formalnym aktem naszej mobilności było wręczenie wszystkim uczestnikom certyfikatów ukończenia praktyk zawodowych oraz podziękowania opiekunom wyjazdu oraz osobom z organizacji Wakeup Project w Faro za prowadzenie praktyk Krótkoterminowej Mobilności Edukacyjnej osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, Programu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską.   

 

Jako Koordynator Projektu Erasmus + ZSZ w Starogardzie Gdańskim pragnę podziękować wszystkim 16. uczniom naszej Szkoły, którzy brali udział w mobilności, są to: Roksana Brzezińska, Emilia Durczak, Nikola Gretkowska, Bianka Konopacka, Agata Kruzicka, Bartłomiej Kudzia, Julia Mallon, Jagoda Mistelska, Magdalena Mrowca, Marta Olińska, Tymoteusz Parulski, Magda Piórkowska, Kinga Reimus, Milena Snaza, Karolina Studzińska, Wiktoria Talaśka

oraz ich opiekunom p. Darii Sandomierskiej - Muzioł i p. Markowi Ossowskiemu.

 


 Dziękuję również państwu Adriannie Galek Santos i Olavo Santos  oraz państwu Natalii Chojeckiej i Bruno Manuel Dos Santos Silva Gameiro Sisudo z organizacji Wakeup Project za profesjonalną obsługę praktyk zawodowych ucznów z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Szkoły Branżowej o specjalizacji Fryzjer i Sprzedawca.

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Projektu: Wojciech Piskorski

 

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY NIE ZAPOMINAJĄ O SWOICH NAUCZYCIELACH

ORAZ KOLEŻANKACH I KOLEGACH ZE SZKOŁY

 

 

 

PRZESYŁA KARTKĘ Z FARO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota. Pierwszy dzień wolny od pracy. Wykorzystaliśmy go na wycieczkę do stolicy kraju Lizbony. Trasę 280 kilometrów pokonaliśmy minibusem podziwiając po drodze portugalskie krajobrazy. Do miasta wjechaliśmy jednym z dwóch mostów, pokonując w ten sposób rzekę Tag. Mosty te, to jedyne drogi, którymi można dostać się do stolicy Portugalii od strony południowej. Miasto zwiedzaliśmy przemierzając jego malownicze uliczki i odwiedzając zabytki. Odwiedziliśmy również dwa punkty widokowe, z których mieliśmy możliwość podziwiania panoramy Lizbony. Do naszego domu w Faro powróciliśmy przed 22-gą. 

 

  

 

 

 

 

Przygotował: Marek Ossowski