Aktualności

   Do końca listopada rodzice uczących się dzieci mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia Dobry Start.

"Dobry start" to świadczenie w wysokości 300 zł, które przysługuje jednorazowo na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 lat. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Wniosek o świadczenie z programu można składać drogą elektroniczną – przez stronę empatia.mpips.gov.pl, portal PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej – oraz w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w urzędzie.

Czytaj więcej: UWAGA! Świadczenie "Dobry Start"

Nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji ogólnopolskiej akcji "Pozytywna Uwaga".

Inicjatorzy akcji uważają, że listopad to jeden z trudniejszych miesięcy w roku – wiele osób skarży się na zmęczenie, przesilenie, demotywację i obniżony nastrój. "Pozytywna uwaga" na wpłynąć na zmianę samopoczucia uczniów, podniesienie poczucia własnej wartości, motywowanie do pracy.

Więcej informacji tutaj: https://pozytywnauwaga.pl/.

                                                                            psycholog Marzena Sinicka

Od dnia 19.10. Zespół Szkół Zawodowych przechodzi na nauczanie zdalne.
-Nauczanie zdalne odbywa się wg dotychczasowego planu lekcji w technikum i szkole branżowej. Zapisy dokonywane są w czasie rzeczywistym, w chwili rozpoczęcia lekcji.

-Nauczanie zdalne odbywa się w formie zapisu w zadaniach domowych. Przynajmniej co druga lekcja w technikum jest realizowana przez Teams. W szkole branżowej wg uznania i możliwości. Nauczyciel informuje wcześniej w zadaniach domowych o spotkaniu on-line.

-Uczniowie szkoły branżowej w dni zajęć lekcyjnych pracują zdalnie z domu, a w dni zajęć praktycznych udają się do zakładów pracy.
-Klasa 3 GM – kontynuuje praktyki zawodowe u pracodawców (pozostało 2 tygodnie).
-Klasa 3 EB (technik budownictwa) – w poniedziałek chodzą do zakładów pracy na zajęcia praktyczne.
-Proszę wszystkich uczniów o zalogowanie się do dziennika Vulcan, zostawienia kontaktów telefonicznych, poczty e mail dla nauczycieli wychowawców.

-Uczniowie klas wielozawodowych dalej realizują kursy zawodowe w Tczewie (proszę obserwować wiadomości w dzienniku elektronicznym i pocztę elektroniczną)
-Proszę obserwować stronę szkoły i fb szkoły oraz wiadomości i komunikaty w dzienniku elektronicznym na bieżąco.

-Prosimy o stały kontakt z wychowawcami i nauczycielami poprzez Vulcan.

 

Dnia 29.09.2020r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych sponsorowanych przez Energa Operator SA w Gdańsku. Nagrody zostały wręczone uczniom za najlepszą średnią ocen z elektrycznych przedmiotów zawodowych uzyskaną w roku szkolnym 2019/2020. Nagrody wręczył naszym najlepszym uczniom technikum elektrycznego Pan dyrektor Ireneusz Osowicki i Pani wicedyrektor Daria Sandomierska-Muzioł oraz gratulacje złożyli nauczyciele zawodu Adrian Błaszak i Zbigniew Borowski.

Nagrodzeni uczniowie:

1. Maciej Kędziorski kl. 4 EB - markowa wiertarko-wkrętarka, miernik uniwersalny, zestaw wkrętaków.

2. Bartek Radkowski kl. 3 EB - markowa wiertarko-wkrętarka, zestaw wkrętaków.

3. Michał Główczewski kl. 2 EBg - markowa wiertarko-wkrętarka, zestaw wkrętaków.

4. Paweł Kędziorski kl. 2 EB - markowa wiertarko-wkrętarka, zestaw wkrętaków.

Gratulujemy!

Czytaj więcej: Najlepsi z najlepszych w klasach...

Szczegóły obchodów święta i regulaminy konkursów w zakładce BIBLIOTEKA - Wydarzenia