Aktualności

   Dziękujemy wszystkim uczniom (a było Was ponad 100)

za uczestnictwo w konkursach języka angielskiego i niemieckiego:-)

 

W konkursie JĘZYKA ANGIELSKIEGO w naszej szkole zwyciężył

Kacper Kozłowski z klasy 2 GMg (96%), a tuż za nim była Aleksandra Piepiórka z 2 EBg (93%) i Mateusz Pielecki z 3GM (92%).

 

W konkursie JĘZYKA NIEMIECKIEGO najlepsi okazali się:

Danny Winkler z 2EB (94%),

Kacper Bonk z 2EB (93%),

Aleksandra Piepiórka z 2EBg (92%)

   Dziękujemy także uczniom klas pierwszych technikum, którzy w lutym podczas nauki zdalnej wzięli udział w konkursie THE POINT ONLINE organizowanym przez CJK z Krakowa; najlepszy wynik w szkole uzyskał Eryk Klofczyński z 1EB.

Konkurs zoraganizowany przez nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

Dnia 08.06.2021r. o godz. 12.30 (wtorek) na warsztatach szkolnych w KCKU (k/Starostwa) odbędzie się konkurs teoretyczno - praktyczny dla chętnych uczniów szkoły branżowej i technikum na najlepszego elektryka naszej szkoły.

W pierwszej części uczniowie zmierzą się z testem o zagadnieniach teoretycznych, który wyłoni 4 najlepsze prace i uczniowie powalczą później praktycznie z podłączeniem wg schematu prostego układu sterowani silnikiem 3f.

Proszę o zgłoszenia na meila w Vulcanie (Adrian Błaszak) i zapraszamy wszystkich chętnych na konkurs.

Nauczyciele elektrycznych przedmiotów zawodowych:

Adrian Błaszak i Zbigniew Borowski

UWAGA! ATTENTION! ACHTUNG!

Zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych sprawdzeniem swoich umiejętności z języków obcych do udziału w konkursach on-line:

- JĘZYK ANGIELSKI 17-21 MAJA 2021,

- JĘZYK NIEMIECKI 24-28 MAJA 2021.

Dalsze szczegóły pojawią się wkrótce. Proszę zgłaszać się do swoich nauczycieli języków lub bezpośrednio do odpowiedzialnych za konkursy:

J.ANGIELSKI do 16 maja - p. M.GRUCA

J.NIEMIECKI do 21 maja - p. B.WIĄZOWSKA.

CZEKAMY NA WAS!!!

PRACODAWCO!!!!

PRZYJMIJ UCZNIA NA STAŻ LUB NA PRAKTYKĘ

 

Powiat Starogardzki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej: Praktyka zawodowa

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
Drodzy kandydaci, wkrótce rusza nabór do szkół ponadpodstawowych.
Prosimy o zapoznanie się z etapami koniecznych działań:


- Uczeń/Kandydat zgłasza się do swojej obecnej szkoły podstawowej z prośbą o LOGIN i HASŁO do elektronicznego systemu naboru Vulcan- https://starogard.edu.com.pl/kandydat


- Od 17 maja kandydat loguje się na stronie naboru, dokonuje wyboru szkoły i kierunku kształcenia. Można wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę klas w każdej z wybranych trzech szkół.


- Od 17 maja do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 kandydat przynosi do Zespołu Szkół Zawodowych następujące dokumenty:
a. wydrukowany i podpisany elektroniczny wniosek z systemu Vulcan.
b. wydrukowane, uzupełnione według wzoru, podpisane podanie o przyjęcie do szkoły.
c. w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia wymagane jest wypełnienie przez przyszłego pracodawcę drugiej strony podania tj. potwierdzenie praktycznej nauki zawodu (druga strona podania)


- Od 25 czerwca do 14 lipca do godz.15.00 kandydat dostarcza do szkoły ponadpodstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Jednocześnie należy uzupełnić oceny i wyniki w systemie Vulcan.


- Od 23 lipca kandydat potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


- 22 lipca 2021r. komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.


- 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

  • *Druki podań do Zespołu Szkół Zawodowych dostępne są na stronie www.zszstarogard.pl w zakładce REKRUTACJA 2021/2022 > Dokumenty do pobrania
  • *Podanie należy wypełnić pismem drukowanym według wzoru.
  • *Konieczny jest podpis rodzica oraz ucznia.
  • *Warunkiem przyjęcia podania do Branżowej Szkoły I stopnia jest uzupełnione zaświadczenie od przyszłego pracodawcy(druga strona podania).
  • *Jeżeli Branżowa Szkoła I stopnia jest jedyną wybraną szkołą, kandydat może dostarczyć oryginały już od 25 czerwca.
  • * Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA 2021/2022>Dokumenty do pobrania>Regulamin rekrutacji.