Aktualności

Drodzy uczniowie i rodzice,

w tym wyjątkowym czasie rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 według nowych zasad. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły prosimy o zapoznanie się z informacjami przydatnymi w pierwszych dniach nauki. 

 

1. 01 września zapraszamy tylko uczniów klas PIERWSZYCH. Spotkanie z wychowawcami odbędzie się o godz. 9.00 na boisku szkolnym. 

2. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, nie przebywający na kwarantannie.

3. W budynku szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek/przyłbic na holach, klatkach schodowych, w toaletach. 

4. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie.

5. Szatnia pozostaje nieczynna do odwołania. Nie wymagamy obuwia zmiennego.

6. Plan lekcji i przydział do klas zostanie podany do wiadomości w dniu 01. września. Będzie one dostępne na stronie zszstarogard.pl i w dzienniku Vulcan.

7. Szczegóły organizacji nauki i pobytu uczniów w szkole zostaną przedstawione przez wychowawców.

8. Klasy 2-4 otrzymają od wychowawców wiadomość na Vulcanie. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z wytycznymi.

 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2020/2021!

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

Lista przyjętych uczniów do technikum

 Technik budownictwa

 Technik elektryk

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik mechanik

 

Lista przyjętych uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia

 elektryk

 fryzjer

 kucharz

 mechanik pojazdów samochodowych

 sprzedawca

 stolarz

 wielozawodowa

   Nauka w Branżowej Szkole II stopnia w formie zaocznej  trwa dwa lata. Umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia oraz absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej począwszy od roku 2012/2013; nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego, zdawanego z trzech obowiązkowych przedmiotów, tj.: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Czytaj więcej: NOWOŚĆ! Od roku szkolnego 2020/2021...

Przygotowaliśmy konkurs, w którym mogą wziąć udział uczestnicy projektu "Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim”. Aby wygrać nagrody, wystarczy nakręcić filmik! 

Czytaj więcej: Konkurs dla uczestników projektu!

   Ogłoszenie o naborze kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze

w Zespole Szkół Zawodowych

w Starogardzie Gdańskim,

ul. Paderewskiego 11,

83-200 Starogard Gdański.

Nazwa stanowiska: referent ds. uczniowskich

Wymiar czasu pracy: pełen etat

przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2020r.

Więcej informacji na stronie:

https://zszstarogard.bip.gov.pl/wolne-stanowisko-pracy/ogloszenie-o-naborze.html