Aktualności

Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Ziemi - 22.04.2023r.

1. Metamorfoza szkolnego ogródka

2. Konkurs 

konkurs na domki dla owadów 

  I miejsce Karolina Kropidłowska 1G

  II miejsce Wiktor Sarnowski 1 BM

  III miejsce Emilia Żyła 3GM

Wyróżnienia: Natalia Milewska 3EB, Dawid Komar 4 EB, Adrian Zbierzak, Maksymilan Uliczka, Tymoteusz Piepiórka 1BM, Kornel Myk, Michał Singer, Błażej Szumała, Jan Jabłoński 1E, Szymon Knasiak, Jakub Cholewa, Kacper Plata, Jakub Ossowski 3GM

Czytaj więcej: Podsumowanie Dnia Ziemi 2023

W dniach od 31 maja 2023 do 14 czerwca 2023 roku odbył się konkurs szkolny „Na najlepszego ucznia w zawodzie mechanik obróbki skrawaniem”, zorganizowany przez pana Grzegorza Śliwińskiego. Konkurs był skierowany do uczniów klasy czwartej Technikum dla zawodu mechanik obróbki skrawaniem. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z klasy:  4 GM. 

 Wyniki konkursu, przedstawiają się następująco:

I miejsce: Patryk Kamiński  

II miejsce: Krzysztof Zajączkowski  

III miejsce: Paweł Grygiel  

 Gratulujemy!

Czytaj więcej: Najlepszy uczeń w zawodzie mechanik –...

Szkolny Turniej Wiedzy Motoryzacyjnej za nami.

Został on przeprowadzony w dwóch turach: ·tura 1 – 23.05. – 25 osób, ·tura 2 – 27.05. – 12 osób.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 45 pytań typu zamkniętego. Za każde poprawne udzielenie odpowiedzi, uczeń mógł uzyskać 1 pkt.

Wyniki przedstawiają się następująco:

1. miejsce – Kacper Narloch z kl. 3 m – 37 pkt.

2. miejsce – Kacper Kuchta z kl. 2 m – 36 pkt.

3. miejsce – Kacper Bonk z kl. 4 EB – 35 pkt.

Gratulujemy!!!

Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.

   W dniu 19 marca 2023 roku odbył się konkurs szkolny „Na najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca”, zorganizowany przez Panią Kamilę Knut i Pana Grzegorza Śliwińskiego. Konkurs był skierowany do uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klasy 3 s.

Wyniki konkursu, przedstawiają się następująco:

I miejsce: Daria Prabucka

II miejsce:Wiktoria Witkowska

III miejsce: Kornelia Kosiedowska

      Gratulujemy! 

Czytaj więcej: Najlepszy sprzedawca 2023

Przed wizytą w szkole prosimy
zapoznać się z regulaminem naboru na stronie www.zszstarogard.pl.
Przypominamy, iż do Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia składamy wydrukowany WNIOSEK z systemu oraz PODANIE.
Uwaga! W Branżowej Szkole I stopnia przy wyborze klasy wpisujemy tylko ,,1bs" bez oznaczenia zawodu!!!