Aktualności

W maju klasa 4G uczestniczyła w zawodowej wycieczce edukacyjnej do Zakładów Porcelany Lubiana w miejscowości Łubiana. Uczniowie poznali proces technologiczny produkcji porcelany i możliwości jej zastosowania w gastronomii i hotelarstwie.

Kolejnym punktem programu wycieczki była farma strusi w Garczynie. Przewodnik zapoznał nas z zasadami hodowli strusia i wykorzystaniu jaj i mięsa tego ptactwa w gastronomii. Na koniec uczestnicy spędzili czas przy ognisku i kiełbaskach.