Aktualności

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020r.  rekrutacja do szkoły na nowy rok szkolny rozpoczyna się 15 czerwca br.
Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

ZASADY REKRUTACJI ZSZ

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA https://starogard.edu.com.pl/kandydat/app

 

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

15 czerwca - 10 lipca - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
23 czerwca - 7 lipca - sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej
26 czerwca - 10 lipca - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca - 4 sierpnia - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje
12 sierpnia - podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
13 -18 sierpnia - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
19 sierpnia - podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły