Aktualności


  W dniu 27 lutego odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Monikę Michnę dla klasy pierwszej uczącej się w zawodzie sprzedawca. Pani Monika Michna na co 
dzień pracuje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i została zaproszona na godzinę wychowawczą przez panią Kamilę Knut. Tematyką zajęć była szkodliwość palenia papierosów - prowadząca zajęcia wskazała, jaki wpływ na organizm ludzki ma dym nikotynowy, zwróciła uwagę na to, co skłania nas do palenia oraz omówiła ryzyko związane z biernym paleniem. Urozmaiceniem na lekcji był pokaz - w jaki sposób spalenie jednego papierosa zanieczyszcza nasze płuca.  Na pewno odstraszył on niezdecydowanych w kwestii palenia i dał do myślenia palącym.

Dziękujemy pani Monice za przeprowadzenie zajęć.