Aktualności

W roku szkolnym 2013/2014 raz w miesiącu pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych spotykają się z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej gdzie omawiane są bieżące sprawy wychowawcze wynikające z pracy pedagogów w swoich szkołach. W tym roku szkolnym spotkania odbywają się na terenie szkół. Pozwala to na bliższą integrację zespołu pedagogów oraz poznanie bazy szkoły, w której pracuje dany pedagog. 07 marca 2014r. takie spotkanie odbyło się na terenie naszej szkoły. Przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji projektu warsztatów „Młodzi – Zdrowi – Odpowiedzialni”. Po omówieniu przez Panią Dyrektor Bernadetę Grunwald bieżących spraw gospodarze oprowadzili gości po szkole.

   W dniu 4 marca 2014 roku odbyła się lekcja prowadzona przez p. Arkadiusza Sondę, kierownika działu ubezpieczeń grupowych w PZU. Prowadzący zajęcia został zaproszony przez p. Grzegorza Śliwińskiego, aby przybliżyć uczniom tematykę ubezpieczeń grupowych na życie. Uczniowie dodatkowo wzbogacili swoją wiedzę odnośnie ubezpieczeń medycznych oraz lekowych. Wykładowi przysłuchiwały się klasy 1ke i 2s razem z p. Śliwińskim i p.Knut

DSC 0772

 

W tym roku szkolnym do rozgrywek przystąpiło aż osiem klas. Po pierwszym etapie zawodów do dalszych zmagań zakwalifikowały się klasy: 1KU, 2GD, 1G, 3GD.

Do walki o trzecie miejsce dotarły klasy 1F i 4GM. W tej rozgrywce zwyciężyły najbardziej doświadczone (faworytki tej grupy) dziewczęta z 4GM.

 

 

Czytaj więcej: Mistrzostwa Szkoły w Piłkę Siatkową...

   

 

  Dnia 26.02.2014 naszym gościem był znany dziennikarz, wybitny smakosz i niezwykły człowiek Carlos Gonzalez Tejera, który przeprowadził z uczniami naszej szkoły warsztaty z najnowocześniejszych technik obróbki żywienia.                     

 

     

Czytaj więcej: Warsztaty kulinarne z Carlosem...


  W dniu 27 lutego odbyły się zajęcia prowadzone przez panią Monikę Michnę dla klasy pierwszej uczącej się w zawodzie sprzedawca. Pani Monika Michna na co 
dzień pracuje w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i została zaproszona na godzinę wychowawczą przez panią Kamilę Knut. Tematyką zajęć była szkodliwość palenia papierosów - prowadząca zajęcia wskazała, jaki wpływ na organizm ludzki ma dym nikotynowy, zwróciła uwagę na to, co skłania nas do palenia oraz omówiła ryzyko związane z biernym paleniem. Urozmaiceniem na lekcji był pokaz - w jaki sposób spalenie jednego papierosa zanieczyszcza nasze płuca.  Na pewno odstraszył on niezdecydowanych w kwestii palenia i dał do myślenia palącym.

Dziękujemy pani Monice za przeprowadzenie zajęć.